Candan Öztürk

Başkan

 


Cemal Akçer

As Başkan

 

Zehra Korkmaz

Sekreter

 

 

 

Coşar Karagöl

Sayman

 

Esra Eraslan

Üye (GDB)